ژل سونوگرافی یک نوع ماده رسانا است که در تکنیک های سونوگرافی از آن استفاده می شود.این ژل در هنگام آزمایش سونوگرافی بر روی پوست بیمارقرار داده می شود. دستگاه مبدل، وسیله ای که برای ارسال و دریافت امواج صوتی استفاده می شود، بر روی آن قرار می گیرد. ژل سونوگرافی همچنین با داپلر جنینی ، برای گوش دادن پزشکان و والدین به ضربان جنین مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از موارد استفاده پزشکان ، بیمارستان ها و درمانگاه ها از فناوری سونوگرافی در جهت اهداف تشخیصی می باشد.امواج سونوگرافی نمی توانند به راحتی در هوا گردش کنند. در واقع مقدار کمی هوا بین دستگاه و پوست می تواند مشکل ساز باشد، این موضوع در مورد پوست خشک که از تعداد زیادی حفره های کوچک هوا تشکیل شده است، صادق است. ژل سونوگرافی یک نوع ماده رساناست که قادر است پیوند محکمی بین پوست و دستگاه مبدل سونوگرافی ایجاد نماید، و به امواج امکان انتقال مستقیم به بافت های زیرین و قسمت های مورد نظر به منظور عکس برداری را می دهد

ژل لوبریکانت استریل سالم توسط مرکز تابش گاما استریل شده و در صورت باز نبودن تیوپ و آسیب دیدگی آن کاملاً استریل می باشد . این ژل شفاف و قابل حل در آب ، بدون هیچگونه اثر چربی جهت نرم و لغزنده کردن موضع بخوص هنگام معاینه مخاطی در بیماریهای زنان ، جراحی ها ، الکتروتراپی سیستوسکپی ، آندسکوپی ،سونداژ و دیگر آزمایشات با دستگاه ها و وسایل طبی ( الکتروکاردیوگرافی ، الکترو آنسفالوگرافی ، سونوگرافی ، اکوگرافی و …. ) مورد استفاده قرار می گیرد . این ژل هیچگونه  آسیبی به بافت بدن نرسانده و در آزمایشات با وسایل طبی ، کوچکترین آسیبی به ابزار لاستیکی ، فلزی ، الیاف طبیعی و مصنوعی نمی رساند و به آسانی با حوله یا دستمال مرطوب  پاک می شود .ژل لوبیریکانت استریل سالم نرم کننده ، لغزاننده و مرطوب کننده مخاط می باشد و جهت برطرف کردن خشکی مخاط بخصوص (مخاط واژن)در خانمها استفاده می گرد د . این محصول فاقد نمک ، الکل و اسانس است و ایجاد حساسیت و آلرژی نمی کند .

ژل الکترود سالم محصولی شفاف و قابل حل در آب است . بدون هیچگونه اثر چربی به راحتی بر سطح موضع پخش شده و فاصلا بین پوست و پروپ دستگاههای الکتروکاردیوگرافی ، اکوگرافی و … را پر کرده و جریان الکتریکی و التراسونیک را به راحتی عبور می دهد . این ژل هیچگونه آسیبی به بافت بدن نرسانده و در آزمایشات با وسایل طبی ، کوچکترین آسیبی به وسایل لاستیکی ، فلزی ، الیاف طبیعی و مصنوعی نمی رساند و به آسانی با حوله یا دستمال مرطوب پاک می شود . این محصول رسانا و هدایت کننده قوی جریان الکتریکی و اولتراسونیک بوده ، فاقد نمک ، الکل و اسانس است و ایجاد حساسیت و آلرژی نمی کند .

ژل لوبریکانت سالم محصولی شفاف و قابل حل در آب ، بدون هیچگونه اثر چربی جهت نرم و لغزنده کردن موضع بخوص هنگام معاینه مخاطی در بیماریهای زنان ، جراحی ها ، الکتروتراپی سیستوسکپی ، آندسکوپی ، سونداژ و دیگر آزمایشات با دستگاه ها و وسایل طبی ( الکتروکاردیوگرافی ، الکترو آنسفالوگرافی ، سونوگرافی ، اکوگرافی و …. ) مورد استفاده قرار می گیرد . این ژل هیچگونه آسیبی به بافت بدن نرسانده و در آزمایشات با وسایل طبی ، کوچکترین آسیبیبه ابزار لاستیکی ، فلزی ، الیاف طبیعی و مصنوعی نمی رساند و به آسانی با حوله یا دستمال مرطوب پاک می شود .ژل لوبیریکانت سالم نرم کننده ، لغزاننده و مرطوب کننده مخاط می باشد و جهت برطرف کردن خشکی مخاط بخصوص (مخاط واژن)در خانمها استفاده می گرد د .
این محصول فاقد نمک ، الکل و اسانس است و ایجاد حساسیت و آلرژی نمی کند .

ژل الکترود سالم محصولی شفاف و قابل حل در آب است . بدون هیچگونه اثر چربی به راحتی بر سطح موضع پخش شده و فاصلا بین پوست و پروپ  دستگاههای الکتروکاردیوگرافی ، الکترو آنسفالوگرافی و … را پر کرده و جریان الکتریکی و التراسونیک را به راحتی عبور می دهد . این ژل هیچگونه آسیبی به بافت بدن نرسانده و در آزمایشات با وسایل طبی ، کوچکترین آسیبی به وسایل لاستیکی ، فلزی ، الیاف طبیعی و مصنوعی نمی رساند و به آسانی با حوله یا دستمال مرطوب پاک
می شود . این محصول رسانا و هدایت کننده قوی جریان الکتریکی و اولتراسونیک بوده ، فاقد نمک ، الکل و اسانس است و ایجاد حساسیت و آلرژی نمی کند .

Please publish modules in offcanvas position.